Saajve och Bruno

Jag vill tacka Maud en än gång att jag fick låna "Bruno" som är Fix's far från Allboy's kennel

Kontioharjun Unikuva HD A/B,och PRA-FRI
SV uch FI uch

Saajve och Bruno valpar

Fjällvallarens Disel
Pra herderiärt fri

Fjällvallarens Diser

Pra herderiärt fri

Fjällvallarens Disa

Pra herderärt fri

Fjällvallarens Dolly HD A, ED Ua

Pra herderiärt fri

Utställd Junkl Excellent

Godkänd Doftprov 1

Fjällvallarens Dokka bor i Finland

Pra herderiärt fri

Disel/Kalle

Diser

Dokka/Irma

Dolly/Tjikko