Saajve och Bruno

Jag vill tacka Maud en än gång att jag fick låna "Bruno" som är Fix's far från Allboy's kennel

Kontioharjun Unikuva HD A/B,och PRA-FRI
SV uch FI uch

Saajve och Bruno valpar

Fjällvallarens Disel
Pra herderiärt fri

Fjällvallarens Diser

HD Vänster E, Höger C (troligen trauma)

Pra herderiärt fri

Fjällvallarens Disa

Pra herderärt fri

Fjällvallarens Dolly HD A, ED Ua

Pra herderiärt fri

Utställd Junkl Excellent

Godkänd Doftprov 1

Fjällvallarens Dokka bor i Finland

Pra herderiärt fri

Disel/Kalle

Diser

Dokka/Irma

Dolly/Tjikko