Saajve och Bruno

Jag vill tacka Maud en än gång att jag fick låna "Bruno" som är Fix's far från Allboy's kennel

Kontioharjun Unikuva HD B,och PRA-FRI
SV uch FI uch

Saajve och Bruno valpar

Fjällvallarens Disel

Fjällvallarens Diser

Fjällvallarens Disa

Fjällvallarens Dolly

Godkänd Doftprov 1

Fjällvallarens Dokka bor i Finland