Valpar planeras 2021

LÄS GÄRNA KÖPA VALP FRÅN OSS SOM KOMPLEMENT TILL DENNA SIDA

Här kommer 2 - 3 kombinationer som vi tror på!
Saajves 2 döttrar, Cita och Dolly som är halvsystrar skall möta varsin fin hane.
De är både fina familjehundar, föräldrar, syskon och släkt samtidigt som en del av dem gjort fina prestationer i både spår, Nosework och Agility.

Här har vi tänkt att sätta ut en valp ur varje kombination till foder/bibehållens avelsrätt

Att tänka på innan man tackar ja till Fodervärd

Saxat från SKK: Grundregler

VILLKOR (Ändringar i avtalets text kan innebära ett brott mot SKKs grundregler.)Hunden överlåtes med för överlåtaren bibehållen ägande- och avelsrätt samt bibehållen rätt till utställning tävling/prov

TIK: Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst max 2 stycken) med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull. Överlåtaren handhar parning, valpning och uppfödning samt svarar för de veterinärkostnader och övriga kostnader som därvid uppstår. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstå-ende villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när tiken uppnått 7 års ålder.

HANE: Överlåtaren förbehåller sig rätt till högst max 6 stycken) med minst en levande valp som uppnår 5 veckors ålder per kull. Överlåtaren svarar för samtliga kostnader i samband med utnyttjande av sina rättigheter enligt ovan. Kostnader för övrig vård betalas av fodervärden.Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovan-stående villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när hanen uppnått 7 års ålder.För rasen cavalier king charles spaniel föreligger särskild dispens, för dem gäller fodervärdsavtalet till dess att hunden fyllt sju år, oavsett när tiken/hanen lämnats ut till fodervärd, dvs avtalstiden kan komma att överstiga fem år

Valpar planeras 2021 Cita x Kewin

Mor

Fjällvallarens Cita
HD B, ED Ua
Öga ua 2018
PRA -Herderiärt fri
Pompes Herderiärt fri
Nosework Godkänd doftprov 1
Tränar/tävlar Rallylydnad
Testad Vallanlag
Trick Dog Champion 2020

 

 

Far

All-Boy's Kewin

HD C, ED ua

Öga ua 2019

PRA-Testad fri

Pompes- Testad fri

Patella Ua

Nordisk Utställningschampion

Svensk Viltspårschampion

Planeras våren 2021 Dolly x Làhku

Fjällvallarens Dolly

HD A/A

ED ua

PRa Herderärt fri

Pompes herderärt fri

Skall ögonlysas 2021

Utställd Excellent

Nosework Godkänd Doftprov 1

Mor

Finda Láhku

HD B/C

ED ua

Pompesfri fri H

PRa fri H

Ögonlyst 2020 ua

Utställd Excellent, cert