Sarri och Dizels kull

Jag vill tacka Urban Andersson för att jag fick förtroendet att använda  Stenseitens Velho Veitikka /Dizel


Kullen föddes 2020-02-21


Lapland Lord's Mrs Black/Sarri är herderiärt fri från PRA, Pompes och DM
men inte i Dizel så kullen är max bärare vilken innebära att de inte kan bli sjuka.
Ögonlysta bägge 2019 ua

Fjällvallarens Fix
Fjällvallarens Flamma
Fjällvallarens Friddja
Fjällvallarens Fresca
stannar i kenneln