Sjöborre i 4mm från mikroskop i streck och prickteknik i autentisk färg