Sarri och Dizels kull

Jag vill tacka Urban Andersson för att jag fick förtroendet att använda  Stenseitens Velho Veitikka /Dizel HD A/A, ED 0, öga ua 2019


Kullen föddes 2020-02-21


Lapland Lord's Mrs Black/Sarri är herderiärt fri från PRA, Pompes och DM

Dizel PRAcd bärare och Pompesfri  är  så kullen är max bärare i PRAcd vilket innebära att de inte kan bli sjuka.
Ögonlysta bägge 2019 ua

Fjällvallarens Fix

H-pompesfri


Fjällvallarens Flamma

H- pompesfri,
Exbedömd Very God
Tävlar Rallylydnad


Fjällvallarens
Friddja HD B+B /ED UA

H- DM fri, PRAcd fri, pompesfri
Exbedömd Excellent


Fjällvallarens Fresca HD C+B /ED UA

H-pompesfri