Sarri och Dizels kull

Jag vill tacka Urban Andersson för att jag fick förtroendet att använda 

Stenseitens Velho Veitikka /Dizel

HD A/A, ED 0, öga ua 2019

Fjällvallarens Fix

H-pompesfri


Fjällvallarens Flamma

H- pompesfri,
Exbedömd Very God
Rallylydnad N


Fjällvallarens Friddja

HD B+B /ED UA

H- DM fri
PRAcd fri
Pompesfri
Exbedömd Excellent
Öga ua 2022


Fjällvallarens Fresca

HD C+B /ED UA

H-pompesfri
Tränar viltspår