Fjällvallarens Aska som numera heter Bella, med sin nya matte Berit