24. jan, 2012

Fjällvallarens Assar

1 år, från vår första Lapska kull, alla bor här utom en syster som exporterades till Finland