Vallarjäntans Esa

Tack Anneli och IngerIVallarjäntans kennel för ett gott samarbete och för att jag fick använda Vallarjäntans Esa HD B, ED 0/1, Öga ua 2019

Esas fina temperament och exteriör matchade Dolly.

2 pojkar och en flicka födda 2021-06-01
Efter;
Fjällvallarens Dolly X Vallarjäntans Esa

Fjällvallarens Isbjörn
H-pompesfri

H-PRAfri


Fjällvallarens Ivar
H-pompesfri
H-PRAfri

Fjällvallarens Idun
H-pompesfri
H-PRAfri

  • Flällvallarens Isbjörn

    Herderärt fri PRAcd och Pompes

  • Fjällvallarens Ivar

    Herderiärt fri PRAcd och Pompes

  • Fjällvallarens Idun

    Herderiärt fri PRAcd och Pompes