Vallarjäntans Esa

Tack Anneli och Inger för ett gott samarbete och för att jag fick använda Vallarjäntans Esa

Esas fina temperament och exteriör matchade Dolly.

2 pojkar och en flicka födda 2021-06-01
Efter;
Fjällvallarens Dolly X Vallarjäntans Esa

Fjällvallarens Isbjörn

Fjällvallarens Ivar

Fjällvallarens Idun

  • Flällvallarens Isbjörn

    Herderärt fri PRAcd och Pompes

  • Fjällvallarens Ivar

    Herderiärt fri PRAcd och Pompes

  • Fjällvallarens Idun

    Herderiärt fri PRAcd och Pompes